Bine ai venit pe JAKI.RO, aboneaza-te sa afli ultimele noutati si promotiile noi
Bine ați venit!
Tot ce te pune in miscare te face mai puternic
Categorii

0

Categorii

GDPR Privacy Policy

  Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

  Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental JAKI SRL, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

  Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vă vom informa pe pagina de start a site-ului. 

  Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani.

  În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date,  precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal

  1. Cine suntem și cum ne puteți contacta

  S.C. JAKI S.R.L. (cu sediul in Tulcea, Str. Isaccei nr. 115, avand cod de identificare fiscala RO 12224109 , fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J36/327/1999) este operator al datelor personale transmise prin intermediul acestui site.  În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

  Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@jaki.ro  sau prin poștă sau curier la adresa:   Loc. Tulcea, Str. Isaccei nr 115, jud. Tulcea – cu mentiunea: în atenția departamentului juridic - persoanei cu atribuții de prelucrare a datelor

  2. Definiții

  date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

  „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

  „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

  ” persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

  „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

  Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

  JAKI SRL în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.   .

  3. Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrării

  Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a ne putea contacta sau pentru a vă putea contacta pentru oferirea serviciilor și produselor noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele.

  În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:

  - Nume și prenume

  - Număr de telefon

  - Adresă de e-mail

  - Oraș și Județ

  - IP

  Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.

  Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

  COMPLETAREA FORMULARULUI DE CONTACT și A FOMULAULUI DE COMANDĂ

  Pentru a vă putea contact în legătură cu produsele JAKI sau pentru a achiziționa produsele puse la dispoziție pe www.jaki.ro aveți posibilitatea să completați formularul de contact pus la dispoziție pe www.jaki.ro la secțiunea Contact sau formularul de comandă pus la dispoziție la secțiunea  ”Doresc să cumpăr”

  Prin completarea formularului, vă solicităm și colectăm de la dvs. numele, prenumele, adresa de email, nr. de telefon, oraș, județ, adresa IP.

  Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scopul asigurării serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile JAKI, respectiv în scop precontractual pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele JAKI.

  Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate de JAKI pe întreaga perioadă a existenței unui raport precontractual sau contractual între părți, și pe o perioadă de 3 ani de la încetarea raportului, acesta fiind termenul  de prescripție.

  În măsura în care am primit consimțământul dvs. datele cu caracter personal vor fi folosite și în scop de marketing direct sau alte scopuri explicite, datele vor fi păstrate pe întreaga existență a consimțământului dvs.

  Datele dvs. prelucrate la momentul completării formularului de contact nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

  Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate departamentului de vânzări, de marketing și altor departamente din cadrul JAKI SRL cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal, necesare în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele.


  SERVICIUL DE CALL CENTER

  Pentru a răspunde în permanență nevoilor și solicitărilor dvs. JAKI pune la dispoziția clienților săi un serviciu de suport clienți la numărul de telefon afișat pe www.jaki.ro, secțiunea Contact.

  Pentru oferirea serviciilor de care aveți nevoie, JAKI prelucrează în ceea ce vă privește următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele și numărul de telefon. Datele dvs. cu caracter personal vor fi folosite doar în scopul asigurării nevoilor dvs. solicitate prin serviciul suport clienți.

  Temeiul prelucrării îl reprezintă consimțământul dvs. oferit prin continuarea apelului telefonic, durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

  Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin Contactarea JAKI folosind detaliile de contact descrise mai sus.  Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

  Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate departamentului de vânzări, de marketing sau altor departamente din cadrul JAKI SRL cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal, necesare în vederea îndeplinirii cerințelor dvs.

  Datele dvs. prelucrate la momentul accesării serviciului call center nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unui transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

  În situația în care datele dvs. cu caracter personal prelucrate în momentul accesării serviciului suport clienți vor fi prelucrate ulterior într-un alt scop, înainte de această prelucrare ulterioară vă vom furniza toate informațiile privind scopul secundar respectiv.

  COOKIE-URI

  Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului oficial JAKI sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

  Pe site-ul oficial JAKI și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.      

  Site-ul www.jaki.ro foloseşte cookie-uri de sesiune, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Cookie-ul reprezintă un fisier de tip ".txt", oferite browser-ului dvs. de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dvs. Majoritatea browserelor sunt setate să accepte aceste cookie-uri. Dacă nu doriți acest lucru, puteți reseta browser-ul dvs., să fiți anunțați de fiecare dată când primiți câte un cookie sau să refuze acceptarea acestor cookie-uri

  Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. 

  Datele colectate sunt o serie de informaţii anonime care ne ajuta să întelegem mai bine cum este folosit site-ul şi cum putem să ne îmbunătaţim serviciile. Aceste date includ, dar nu se rezumă la, Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatii sunt utilizate pentru a imbunatati acest site web si, datorită acestei imbunatățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site,.

  Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a vă identifica pe dvs.

  În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Dacă nu doriţi informaţii colectate prin utilizarea de Cookies, există în multe browsere un procedeu simplu care vă permite să respingeţi sau să acceptaţi caracteristicile/funcţiile Cookies. Dar vă rugăm să reţineţi că Cookies ar putea fi necesare pentru a vă putea furniza anumite facilităţi ale serviciilor noastre online.

  JAKI nu are acces și nu poate controla Coockies setate de alte site-uri.  Aveți obligația de a accesa și de a citi Politicile aplicabile prevăzute pe aceste site-uri. Cookies setare de Google Analytics sunt folosite în scop statistic iar cele setate de Facebook sunt folosite în scop statistic și de marketing dacă v-ați dat consimțământul pentru asta.     

  Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, va rugam sa accesati Documentul de informare a utilizatorilor despre prezenta cookie-urilor pe site

  Google Analytics

  Folosim Google Analytics, un serviciu de analiza web, oferit de Google, Inc. (“Google”) http://www.google.com/analytics/ pentru a analiza utilizarea paginilor, interacțiunea cu paginile și opțiunile de navigare ale vizitatorilor pe site si anonimizăm caracteristicile analizate.

  Serviciul Google Analytics nu este folosit pentru a vă identifica.

  Google Analytics utilizează așa-numitele "Cookies". Informațiile obținute prin cookie privind utilizarea acestei pagini web de dvs. vor fi transmise de regulă către un server aparținând Google în SUA și stocate acolo. Prin anonimizarea IP activată pe această pagină web ("IP anonimizat"), adresa dvs. IP se prescurtează mai întâi de către Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European (așa-numita mascare IP).  Doar în cazuri excepționale, adresa IP integrală se transmite către un server aparținând Google în SUA și se prescurtează acolo înainte de prelucrarea ulterioară. Google va utiliza aceste informații în numele operatorului acestei pagini web pentru analiza utilizării paginii web de către dvs., pentru emiterea rapoartelor privind activitățile paginilor web și pentru prestarea de servicii suplimentare legate de utilizarea paginilor web și a utilizării internetului față de .www.jaki.ro Google nu va combina cu alte date adresa IP transmisă de browserul dvs. în cadrul Google Analytics.

  Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

  – Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei JAKI față de atacuri cibernetice:

  – Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

  – Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

  Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

  De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabila in aceasta materie.

  Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

  4. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

  După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

  – societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca JAKI;

  – partenerilor JAKI;

  – furnizorilor de servicii de curierat;

  – furnizorilor de servicii de plată/bancare;

  – furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

  – furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

  – societăților de asigurare;

  – furnizorilor de servicii IT;

  – altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

  În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

  Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

  5. În ce țări transferămdatele dvs. cu caracter personal

  În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

  Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

  Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale.

  Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

  6. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

  Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

  Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

  În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

  7. Ce drepturi aveți

  Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

  În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

  • Dreptul de a avea acces la datele dvs.

  Puteți să ne cereți:

  - să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

  - să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

  - să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor

  Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

  Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor

  Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

  - acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

  - v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

  - dați curs unui drept legal de a vă opune; sau

  - acestea au fost prelucrate ilegal; sau

  - ne revine o obligație legală în acest sens.

  Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

  - pentru respectarea unei obligații legale; sau

  - pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

  Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor

  Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

  - acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

  - prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

  - acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

  - v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

  Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

  - avem consimțământul dvs.; sau

  - pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

  - pentru a proteja drepturile JAKI sau ale altei persoane fizice sau juridice.

  • Dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor)

  Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

  - prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și

  - prelucrarea se face prin mijloace automate.

  • Dreptul de a va opune prelucrării

  Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

  De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

  • Dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare

  Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

  - produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau

  - vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

  Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

  - ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;

  - este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau

  - se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

  Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus.

  • Plângeri

  Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

  Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

  E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

  Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

  Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale JAKI SRL și Termenii și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru sau printr-o cerere adresată la datele de contact de mai jos.

  Prezenta informare  a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

  Reamintim faptul ca ne puteți contacta in orice moment prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalitati:

  – prin e-mail la adresa: contact@jaki.ro sau

  – prin poștă sau curier la adresa: Tulcea, Str. Isaccei nr. 115, jud. Tulcea  – cu mențiunea: în atenția departamentului juridic - persoanei cu atribuții de prelucrare a datelor

Cele mai vândute produse